Edukacja wczesnoszkolna,  Okiem młodego nauczyciela,  Początkujący nauczyciel

Metoda zielonego ołówka

Czy znasz metodę ZIELONEGO OŁÓWKA ✏️?

Jej głównym celem jest zmiana spojrzenia na pracę wykonaną przez ucznia: zamiast zaznaczania czerwonym kolorem błędów popełnionych przez dziecko, używa się zielonej kredki/długopisu/mazaka do wyróżnienia tych fragmentów/elementów pracy, z którymi uczeń poradził sobie najlepiej.


Co różni te dwie metody?

Stosując „tradycyjne” sprawdzanie przy użyciu jedynie czerwonego długopisu, skupiamy uwagę tylko na tym, co dziecku nie wyszło, nie udało się, co zrobiło ŹLE. Uczeń otrzymuje informację zwrotną podkreślającą tylko jego pomyłki, koncentrującą się na brakach i niedoskonałościach. Tym samym ryzykujemy wyzwolenie w nim szeregu negatywnych emocji: wstydu, złości, poczucia bycia niedoskonałym i niewystarczająco dobrym.


Korzystając z zielonego koloru, skupiamy się na mocnych stronach ucznia, na tym, co zrobił dobrze. Pokazujemy mu również, że ZAUWAŻAMY i DOCENIAMY jego wysiłek i starania. Dajemy mocną, pozytywną informację zwrotną. Pokazujemy mu cel, do którego ma dążyć. Dzięki temu dziecko podczas kolejnych prób będzie starało się powtórzyć to, co mu się udało, a nie skupiało się na unikaniu błędów.

To ogromna różnica.

Nie twierdzę, że w swojej pracy nie korzystam z czerwonego długopisu, ponieważ zdarza się, że to robię. Nie zapominam jednak o „zielonym ołówku” i o tym, jaką wartość i korzyść niesie jego używanie.

A Ty? 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial