Edukacja wczesnoszkolna,  Gry i zabawy edukacyjne

Matematyczne zabawy z wykorzystaniem kości do gry

Jak już pewnie wiesz, jestem ogromną zwolenniczką zachęcania i inspirowania uczniów do zdobywania przez nich wiedzy w sposób spokojny i przyjazny. Dlatego dziś, odczarowując mit o trudnej i nielubianej matematyce, chciałabym przedstawić Ci kilka propozycji zabaw matematycznych z wykorzystaniem kości do gry. 

Bingo – wersja łatwiejsza, dla dzieci młodszych ?

Każdy uczestnik otrzymuje planszę z polami ponumerowanymi od 1️⃣ do 6️⃣. Zawodnicy naprzemiennie rzucają kostką i wykreślają/zasłaniają pola z cyfrą, która odpowiada liczbie oczek wyrzuconych na kości. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza wykreśli/zasłoni wszystkie pola na swojej planszy.

Bingo – wersja trudniejsza ??

Zawodnicy otrzymują plansze z polami ponumerowanymi od 1️⃣ do 1️⃣2️⃣ (pole z numerem 1 jest na starcie wykreślone). Naprzemiennie rzucają dwiema kośćmi, sumują wyrzuconą liczbę oczek i wykreślają/zasłaniają pola odpowiadające danej sumie. Ponownie wygrywa ta osoba, która jako pierwsza wykreśli/zasłoni wszystkie pola na swojej planszy.

Matematyczny wyścig?‍♀️?‍♂️

Uczestnicy naprzemiennie rzucają jedną, dwiema, trzema lub wieloma kośćmi (w zależności od posiadanych umiejętności matematycznych), sumują wyrzuconą liczbę oczek i przy użyciu klamerki zaznaczają daną sumę na mierze krawieckiej?. W następnych kolejkach dodają do zaznaczonego wyniku kolejną wyrzuconą sumę i przesuwają klamerkę niżej. Wygrywa ten zawodnik, który jako pierwszy osiągnie ustalony wynik (np. 50, 100 lub 150 punktów).

Udanej zabawy ?.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial